Steps birinci girişim sermayesi fonunu toparlama aşamasındadır. Yatırımcılardan toplanması amaçlanan fon 10 milyon USD’dır. Kurulmakta olan fona, kurumsal orgnizasyonlarla beraber şahısların da katılımı mümkün olmaktadır. Yatırım tipleri başlangıç sermayesi, büyüme sermayesi ve yönetici satınalmaları alanlarında olacaktır.

Steps yatırımları şu sektörlere yoğunlaşacaktır:

  • Sağlık
  • Teknoloji ve E-ticaret
  • Medya ve İletişim
  • Perakende ve Eğlence
  • Lojistik

Steps kendisini diğer yatırımcılardan bilgi birikimi ve tecrübesini yatırım yapılan organizasyonların işleyişine aktarmak suretiyle değer yaratarak farklılaştırmaktadır. Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler için “akıllı para” yatırımları sağlamaktadır. Ortalama yatırım büyüklüğü 100.000 ve 1m USD arasında değişmektedir.